< Tilbage

Afhentning af skrald20-02-2019 - 14:05

Afhentning af dagrenovation sker hver onsdag i ulige uger.

Afhentning af storskrald sker den anden tirsdag i hver måned.

Der kan læses mere på Vand og Affalds hjemmeside www.vandogaffald.dk

< Tilbage